Akcja pt.; „Bezpieczne ferie zimowe”

Akcja pt.; „Bezpieczne ferie zimowe”