Program edukacyjny “Czyste powietrze wokół nas”

Na przełomie listopada i grudnia w Oddziale Przedszkolnym “B” realizowano program przedszkolnej edukacji tytoniowej “Czyste powietrze wokół nas”. Głównym jego założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. 

W trakcie działań związanych z projektem dzieci poznały różne rodzaje i źródła dymu, w tym także dym papierosowy. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Zdrowia Dziekanowie i wizycie pielęgniarki- p. Ewy Dębiak- Tabuły dzieci poznały szkodliwe skutki palenia czynego i biernego. Udział w projekcie pozwolił też na poznanie przez dzieci właściwego zachowania w zadymionym pomieszczeniu. Podczas wizyty gościa dzieci poznały również właściwości powietrza 

“Biedronki” poznały postać programu- Dinka– wspólnie z nim śpiewały, poznawały zapachy kwiatów, kolorowały, wykonały plakat “Źródła dymu”, pomogły mu znaleźć zaginioną w zadymionym labiryncie czapkęWszystkie zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem, zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców. 

  

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu