Dyrekcja

Dyrektor Szkoły  – mgr Krzysztof Czupryński

Wicedyrektor Szkoły – mgr Żaneta Szymańska 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu