Rada Rodziców

Rada Rodziców (kadencja dwa lata: 2021/22, 2022/23):

  1. Przewodnicząca – Katarzyna Tysowecka
  2. Z-ca przewodniczącego – Ewelina Piszka
  3. Sekretarz – Anna Kamińska
  4. Skarbnik – Ewa Wojtiuk

Komisja Rewizyjna:

  1. Ewelina Szulżuk
  2. Justyna Olejczuk
  3. Anna Wsolak

Pasek narzędzi ułatwień dostępu