Rada Rodziców

Rada Rodziców (kadencja dwa lata: 2021/22, 2022/23):

  1. Przewodnicząca – Katarzyna Tysowecka
  2. Z-ca przewodniczącego – Ewelina Piszka
  3. Sekretarz – Anna Kamińska
  4. Skarbnik – Ewa Wojtiuk

Komisja Rewizyjna:

  1. Ewelina Szulżuk
  2. Justyna Olejczuk
  3. Anna Wsolak

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.