Rada Rodziców

Rada Rodziców (kadencja dwa lata: 2017/18, 2019/20):

  1. Przewodnicząca – Patrycja Jarmoszczuk
  2. Z-ca przewodniczącego – Ewelina Piszka
  3. Sekretarz – Edyta Echta
  4. Skarbnik – Ewa Wojtiuk

Komisja Rewizyjna:

  1. Ewelina Szulżuk
  2. Małgorzata Skowyra
  3. Wiesław Kidaj