Nauczyciele

Lp. Nauczyciel Przedmiot nauczany
1. mgr Krzysztof Czupryński geografia
2. mgr Jolanta Elżbieta Słupska edukacja wczesnoszkolna klasa II, technika
3. mgr Anna Grażyna Rapa matematyka
4. mgr Dariusz Tuz religia 
5. Barbara Czupryńska pomoc nauczyciela
6. mgr Anna Pałys edukacja wczesnoszkolna klasa I
7. mgr Gertruda Kasprzak edukacja wczesnoszkolna klasa III, WDŻWR, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, plastyka, W-F
8. Monika Marel-Knap język angielski
9. Żaneta Szuptarska język angielski, W-F
10. mgr Magdalena Okońska język polski
11. mgr Angelika Karolina Dąbrowska nauczyciel wychowania przedszkolnego
12. mgr Agata Koziej nauczyciel wychowania przedszkolnego
13. Aneta Danilczuk język rosyjski, język angielski 
14. mgr Żaneta Agnieszka Szymańska-Grochowiecka chemia, fizyka, informatyka
15. mgr Jerzy Pyc historia, wiedza o społeczeństwie
16. mgr Małgorzata Trochimowicz biologia, przyroda
17. mgr Angelika Dorota Nowak nauczyciel współorganizujący kształcenie
18. mgr Klaudia Marcola nauczyciel współorganizujący kształcenie
19. mgr Anna Baj pedagog,
20. mgr Ewa Wasiak logopeda
21. mgr Justyna Szeląg psycholog
22. mgr Anna Burda nauczyciel współorganizujący kształcenie
23.
mgr Łukasz Czupryński muzyka, informatyka