Nauczyciele

Lp. Nauczyciel Przedmiot nauczany
1. mgr Krzysztof Czupryński geografia
2. mgr Jolanta Słupska edukacja wczesnoszkolna klasa I, technika
3. mgr Anna Grażyna Rapa matematyka
4. mgr Dariusz Tuz religia klasy II – VIII
5. Barbara Czupryńska asystent nauczyciela
6. mgr Ewelina Foltyn edukacja wczesnoszkolna klasa III, plastyka klasy IV – V
7. mgr Gertruda Kasprzak edukacja wczesnoszkolna klasa II, WDŻWR, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, plastyka klasy VI – VII
8. mgr Monika Marel język angielski kl. IV-VIII
9. mgr Katarzyna Szczepańska religia Oddziały Przedszkolne,  klasa I
10. mgr Magdalena Okońska język polski
11. mgr Angelika Karolina Dąbrowska nauczyciel wychowania przedszkolnego
12. mgr Agata Koziej nauczyciel wychowania przedszkolnego
13. Aneta Danilczuk język rosyjski, język angielski kl. 0-III
14. mgr Żaneta Agnieszka Szymańska-Grochowiecka chemia, fizyka, informatyka
15. mgr Jerzy Pyc historia, wiedza o społeczeństwie
16. mgr Małgorzata Trochimowicz biologia, przyroda
17. mgr Jacek Jaworski wychowanie fizyczne
18. mgr Klaudia Marcola nauczyciel wspomagający
19. mgr Anna Baj pedagog,
20. mgr Ewa Wasiak logopeda
21. mgr Justyna Szeląg psycholog
22. mgr Anna Burda nauczyciel wspomagający
23.
mgr Łukasz Czupryński muzyka, zajęcia komputerowe klasy I – III