Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Opiekuni SU: p. Klaudia Marcola i p. Gertruda Kasprzak

 1. Przewodniczący SU: Zuzanna Piszka
 2. Z-ca przewodniczącego:  Klaudia Kasprzak
 3. Sekretarz: Agnieszka Flak
 4. Skarbnik: Julia Wojtiuk
 5. Sekcja Porządkowa:
 • Wojciech Mielniczuk
 • Patryk Najczuk
 • Dawid Kościuk
 • Bartłomiej Jeczeń

       6.  Sekcja Dekoracyjna:

 • Julia Chmielewska
 • Małgorzata Lizut
 • Emilia Olejczuk
 • Patrycja Pawluk

        7. Sekcja Kulturalno-artystyczna:

 • Natalia Harapiuk
 • Klaudia Piszka
 • Aleksandra Tysowecka