Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Opiekuni SU: p. Klaudia Marcola

 1. Przewodniczący SU: Klaudia Kasprzak
 2. Z-ca przewodniczącego:  Agnieszka Flak
 3. Sekretarz: Julia Chmielewska
 4. Skarbnik: Małgorzata Lizut
 5. Sekcja Porządkowa:
 • Wojciech Mielniczuk
 • Patryk Najczuk
 • Dawid Kościuk
 • Kamil Jarmoszczuk
 • Krzysztof Szulżuk

       6.  Sekcja Dekoracyjna:

 • Emilia Olejczuk
 • Aleksandra Tysowecka
 • Jagoda Gmitruk
 • Wiktoria Wsolak

        7. Sekcja Kulturalno-artystyczna:

 • Gabriela Wojtiuk
 • Klaudia Piszka
 • Karolina Pawluk