Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Opiekuni SU: p. Klaudia Marcola

 1. Przewodnicząca SU: Agnieszka Flak
 2. Z-ca przewodniczącej:  Julia Chmielewska
 3. Sekretarz: Klaudia Piszka
 4. Skarbnik: Patryk Najczuk
 5. Sekcja Porządkowa:
 • Krzysztof Szulżuk
 • Dominik Czubiński
 • Kamil Jarmoszczuk

       6.  Sekcja Dekoracyjna:

 • Angelika Głuch
 • Wiktoria Wsolak
 • Gabriela Wojtiuk
 • Aleksandra Tysowecka

        7. Sekcja Kulturalno-artystyczna:

 • Kamila Kasprzak
 • Klaudia Tyburek
 • Lena Hraciuk
 • Karolina Pawluk
 • Emilia Olejczuk