Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Opiekuni SU: p. Klaudia Marcola

 1. Przewodnicząca SU: Klaudia Piszka
 2. Z-ca przewodniczącej:  Maja Kapłon
 3. Sekretarz: Jakub Bojko
 4. Skarbnik: Aleksandra Tysowecka
 5. Sekcja Porządkowa:
 • Krzysztof Szulżuk
 • Dominik Czubiński
 • Karol Skowyra
 • Kacper Gulanowski
 • Krzysztof Kościuk
 • Wojciech Wsolak

       6.  Sekcja Dekoracyjna:

 • Martyna Zając
 • Klaudia Tyburek
 • Emilia Prokop
 • Anna Malczewska

        7. Sekcja Kulturalno-artystyczna:

 • Patrycja Kamińska
 • Julia Gmitruk
 • Maja Wilczek
 • Emilia Olejczuk

Pasek narzędzi ułatwień dostępu