Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego Opiekuni SU: p. Klaudia Marcola

 1. Przewodnicząca SU: Emilia Olejczuk
 2. Z-ca przewodniczącej:  Karol Skowyra
 3. Sekretarz: Aleksandra Tysowecka
 4. Skarbnik: Dominik Czubiński
 5. Sekcja Porządkowa:
 • Kacper Gulanowski
 • Wojciech Wsolak
 • Damian Patyjewicz
 • Krzysztof Szulżuk

       6.  Sekcja Dekoracyjna:

 • Wiktoria Borusiewicz
 • Anna Malczewska
 • Kamila Kasprzak
 • Klaudia Tyburek

        7. Sekcja Kulturalno-artystyczna:

 • Gabriela Jarmoszczuk
 • Zuzanna Sarzyńska
 • Patrycja Gmitruk
 • Martyną Zając
 • Karolina Pawluk

Pasek narzędzi ułatwień dostępu