Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie , nauczyciele i pracownicy administracyjni.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku według godzin pracy nauczyciela bibliotekarza.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnik może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 5. Jeżeli czytelnik nie oddał książki w wyznaczonym terminie , nie może wypożyczać kolejnej. Udostępnianie będzie wstrzymane do czasu oddania wypożyczonej książki.
 6. Czytelnik może prosić o rezerwacje potrzebnej mu książki. Jeżeli nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w terminie , biblioteka może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
 8. Za książki z księgozbioru podręcznego i inne materiały ( np. kasety video, płyty DVD ) wypożyczone przez nauczyciela do pracowni na cały rok szkolny lub lekcje bieżące , odpowiada nauczyciel wypożyczający wyżej wymienione materiały.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie , uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych książek i czasopism.
 10. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
 11. Przed zakończeniem roku szkolnego , w wyznaczonym terminie uczeń ma obowiązek oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki i czasopisma. Jeżeli nie wywiąże się        z tego obowiązku , w dniu zakończenia roku szkolnego nie otrzyma świadectwa.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu