Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie , nauczyciele i pracownicy administracyjni.
 2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku według godzin pracy nauczyciela bibliotekarza.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnik może wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 5. Jeżeli czytelnik nie oddał książki w wyznaczonym terminie , nie może wypożyczać kolejnej. Udostępnianie będzie wstrzymane do czasu oddania wypożyczonej książki.
 6. Czytelnik może prosić o rezerwacje potrzebnej mu książki. Jeżeli nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w terminie , biblioteka może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
 8. Za książki z księgozbioru podręcznego i inne materiały ( np. kasety video, płyty DVD ) wypożyczone przez nauczyciela do pracowni na cały rok szkolny lub lekcje bieżące , odpowiada nauczyciel wypożyczający wyżej wymienione materiały.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie , uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych książek i czasopism.
 10. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
 11. Przed zakończeniem roku szkolnego , w wyznaczonym terminie uczeń ma obowiązek oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki i czasopisma. Jeżeli nie wywiąże się        z tego obowiązku , w dniu zakończenia roku szkolnego nie otrzyma świadectwa.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.