Sygnalista

Zgłoszenie nieprawidłowości sygnalista dokonuje poprzez dedykowane temu kanały zgłaszania nieprawidłowości funkcjonujące w podmiocie Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach:

  1. Za pomocą poczty elektronicznej: sygnalista@szkolaszpikolosy.pl
  2. W formie listownej na adres: Szpikołosy 34, 22-500 Hrubieszów
  3. Telefonicznie: 84 698 14 89

WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Pasek narzędzi ułatwień dostępu