Bezpieczny powrót do szkoły:

1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (załącznik):

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego (załącznik):

 

 

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu