Ewaluacja

W drugiej połowie kwietnia zostanie przeprowadzone badanie mające na celu uzyskanie informacji na temat: ,,Czy w szkole wykorzystuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych do podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej”.

Badania te służą podniesieniu jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która zostanie Państwu udostępniona. Zwrot ankiet do 26-IV-2021 r. (do wychowawców klas).

Wyniki badań zostaną opracowane przez zespół ds. ewaluacji i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dziękujemy za współpracę.

Zespół ds. ewaluacji: Małgorzata Trochimowicz, Anna Rapa, Łukasz Czupryński

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.