Ewaluacja

W drugiej połowie kwietnia zostanie przeprowadzone badanie mające na celu uzyskanie informacji na temat: ,,Czy w szkole wykorzystuje się wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych do podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej”.

Badania te służą podniesieniu jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która zostanie Państwu udostępniona. Zwrot ankiet do 26-IV-2021 r. (do wychowawców klas).

Wyniki badań zostaną opracowane przez zespół ds. ewaluacji i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dziękujemy za współpracę.

Zespół ds. ewaluacji: Małgorzata Trochimowicz, Anna Rapa, Łukasz Czupryński

Pasek narzędzi ułatwień dostępu