Egzamin praktyczny na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową odbędzie się 23.06.2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 na boisku szkolnym.

Zakres egzaminu praktycznego:

  • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
  • jazda do przodu po prostej i łukach,
  • jazda po łukach  w kształcie cyfry 8,
  • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
  • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
  • prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.

Podczas egzaminu obowiązuje strój sportowy.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu