Konkurs plastyczny „Eko- zabawka”

W dniu 24.04.2023r. w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Staszica  w Czerniczynie odbyło się rozdanie nagród  konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Eko- zabawka” pod patronatem Wójta Gminy Hrubieszów, pana Tomasza Zająca. W konkursie tym wzięli udział uczniowie  naszych Oddziałów Przedszkolnych.

Celem tego konkursu było promowanie aktywności twórczej dzieci, zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie idei proekologicznego stylu życia, wykorzystanie odpadów i darów natury jako materiałów do działań artystycznych, zwrócenie uwagi na temat twórczego recyklingu, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności, integracja przedszkola i środowiska lokalnego.  

Konkurs został rozdzielony na dwie grupy wiekowe.

  • od 3 do 4 lat
  • od 5 do 6 lat

W trakcie rozstrzygnięcia nie było podziału na miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. I tak odpowiednio w grupie młodszej nagrody otrzymali: Mikołaj Mroczek, Jakub Drabiuk i Zofia Kirsznik, natomiast w grupie starszej : Oliwia Kirsznik, Anna Barczuk, Izabela Kosakowska.

Poza wymienionymi uczniami w konkursie wzięli udział również: Lena Wrońska, Jakub Prokop, Wiktoria Patyjewicz.
Pozostałe dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Opracowały: A. Koziej, A. Dąbrowska.

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu