Rada Rodziców

Opłatę na Radę Rodziców należy wpłacać na konto obiadowe z dopiskiem w tytule przelewu “Rada Rodziców”.

Dane do przelewu:

PKOBP SA    09 1020 5356 0000 1902 0194 9676

tytuł przelewu: Rada Rodziców – imię i nazwisko ucznia.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu