Opłaty

Obiady

Opłata za obiady w miesiącu lutym wynosi 100 zł. (20 dni obiadowych) Należność można uregulować tylko przelewem na konto szkoły.

Dane do przelewu:

PKOBP SA    09 1020 5356 0000 1902 0194 9676, w tytule przelewu wpisując: “obiady luty” oraz imię i nazwisko ucznia.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu