DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

PRZYGOTUJ SIĘ NA NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ!

22 maja w Naszej Szkole  odbędzie się Dzień Języków Obcych. To będzie wielkie wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. W programie przewidziane: prezentacje poszczególnych krajów, poczęstunek przekąskami i deserami charakterystycznymi dla krajów z całego świata. Ponadto będzie można obejrzeć tradycyjne stroje, dowiedzieć się ciekawostek geopolitycznych oraz posłuchać muzyki z różnych krańców świata.

Cele organizacji tego wydarzenia:

  • ukazanie różnorodności językowo-kulturowej na całym świecie,
  • kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur,
  • uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu,
  • wspieranie nauki języków obcych,
  • zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną,
  • zwiększenie motywacji do nauki języków także w formach pozaszkolnych,
  • integracja klas oraz propagowanie zdrowego współzawodnictwa. 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu