Klauzula informacyjna dot.art.13 RODO przy rekrutacji dzieci do Szkoły/Oddziału Przedszkolnego

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach, Szpikołosy 34, 22-500 Hrubieszów

Inspektor ochrony danych:  Łukasz Czupryński, tel.: (84) 698 14 89,  e-mail: iod@szkolaszpikolosy.pl

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego/ rekrutacja uczniów do Szkoły/ realizacja obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),Prawo oświatowe Dz.U.z 2018r. Poz 966

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu