Dzień wolny.

Egzamin ósmoklasisty - j. obcy nowożytny