Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

PRZEDMIOT

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR A

Religia „ Radosne dzieci Boże” – grupa trzylatków Red. J. Czerkawski

 

JEDNOŚĆ

„Świat dziecka Bożego” – grupa czterolatków Red. D. Kurpiński, J. Snopek

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY GR B

Edukacja przedszkolna „ Nowe przygody Olka i Ady” – poziom B/B+ W. Żaba – Żabińska

MAC

Religia „ Spotkania dzieci Bożych”  – grupa pięciolatków Red. D. Krupiński, J. Snopek

 

JEDNOŚĆ

„Kocham dobrego Boga” – grupa sześciolatków Red. E. Osewska, J. Stala

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna „ Oto ja” K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek

MAC

Język angielski „Bugs Team 1” Carol Read, Ana Soberón

MACMILLAN

Religia „Żyjemy w Bożym świecie” Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

JEDNOŚĆ

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna „Oto ja” K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek

MAC

Język angielski „Bugs Team 2” Carol Read, Ana Soberón

MACMILLAN

Religia „Idziemy do Jezusa” Red. E. Kondrak, J. Czerkawski

JEDNOŚĆ

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna „Oto ja” K. Mucha, A. Stalmach-Tkacz, J. Wosianek

MAC

Język angielski „Bugs Team 3”
Magdalena KondroElisenda PapiolMaria Toth

 

MACMILLAN

Religia „Jezus jest z nami” Red. E. Kondrak, J. Czerkawski, B. Nosek

JEDNOŚĆ

KLASA IV

Język polski „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

 

E. Horwath, A. Żegleń

 

WSiP

Język angielski „Brainy  4” Nick Beare

MACMILLAN

Język rosyjski „Stupieni 1” B. Gawęcka-AjchelA. Żelezik

WSiP

Muzyka „Klucz do muzyki” U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysiak

WSiP

Plastyka „Plastyka 4” S. StopczykB. Neubart

WSiP

Historia „ Historia 4” W. KalwatM. Lis

WSiP

Przyroda „ Przyroda 4” Ewa GromekEwa KłosWawrzyniec KoftaEwa LaskowskaAndrzej Melson

WSiP

Matematyka „ Matematyka wokół nas” H. LewickaM. Kowalczyk

WSiP

Informatyka „ Informatyka 4” W. JochemczykI. Krajewska-KranasW. KranasA. SamulskaM.  Wyczółkowski

WSiP

Technika „Technika na co dzień”

 

E. BubakM. DudaE. Królicka

 

WSiP

„ Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze” B. Bogacka-OsińskaD. Łazuchiewicz
Religia „ Miejsca pełne BOGActw” Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

JEDNOŚĆ

Klasa V

Język polski „ Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”.  

E. Horwath, A. Żegleń

WSiP

„ Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”
Język angielski „ Brainy 5” Nick Beare

MACMILLIAN

Język rosyjski „ Stupieni 2” Beata Gawęcka-AjchelAnna Żelezik

WSiP

Muzyka „ Klucz do muzyki” U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysiak

WSiP

Plastyka „ Plastyka 5” S. StopczykB. NeubartJ. ChołaścińskaK. Janus-Borkowska

WSiP

Historia „ Historia 5” K. KowalewskiI. KąkolewskiA. Plumińska-Mieloch

WSiP

Geografia „ Geografia 5” A. LechowiczM. Lechowicz

WSiP

Biologia „ Biologia 5” E. JastrzębskaE. KłosW. KoftaE. Pyłka-Gutowska

WSiP

Matematyka „Matematyka wokół nas 5” Helena LewickaMarianna Kowalczyk

WSiP

Informatyka „Informatyka 5” W. JochemczykI. Krajewska-KranasW. KranasA. SamulskaM. Wyczółkowski

WSiP

Technika „Technika na co dzień” Ewa BubakMarcin DudaEwa Królicka

Religia „ Spotkania uBOGAcajace” red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Paraszewska

JEDNOŚĆ

KLASA VI

Język polski „Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”

„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia”

E. Horwath, A. Żegleń.

WSiP

Język angielski „Brainy 6” Nick Beare

WSiP

Język rosyjski „Stupieni 3” Beata Gawęcka-AjchelAnna Żelezik

WSiP

Muzyka „Klucz do muzyki” U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysiak

WSiP

Plastyka „ Plastyka 6” S. StopczykB. NeubartK. Janus-Borkowska

WSiP

Historia „ Historia 6” I. KąkolewskiA. Plumińska-Mieloch

WSiP

Geografia „ Geografia 6” A. LechowiczM. LechowiczP. StankiewiczA. Głowacz

WSiP

Biologia „ Biologia 6” E. JastrzębskaE. KłosW. KoftaE. Pyłka-Gutowska

WSiP

Matematyka „ Matematyka wokół nas” H. LewickaM. Kowalczyk

WSiP

Informatyka „ Informatyka 6” W. JochemczykI. Krajewska-KranasW. KranasA. SamulskaM. Wyczółkowski

WSiP

Technika „Technika na co dzień” Ewa BubakMarcin DudaEwa Królicka

WSiP

Religia „ Tajemnice BOGAtego życia” ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

JEDNOŚĆ

KLASA VII

Język polski „Myśli i słowa” E. Nowak, J. Gaweł

WSiP

Język angielski „ All Clear 7” P. Howarth, P. Reilly, D. Morris

MACMILLAN

Język rosyjski  „ Echo 7” B. Gawęcka-Ajchel

WSiP

Muzyka „ Muzyka. Klucz do muzyki 7” K. Jakóbczak-DrążekA. SołtysikW. Sołtysik

WSiP

Plastyka „ Plastyka 7” Stanisław Stopczyk

WSiP

Historia „ Historia 7” K. KowalewskiI. KąkolewskiA. Plumińska-Mieloch

WSiP

Geografia „ Geografia 7” A. GłowaczM. LechowiczP. StankiewiczA. Lechowicz

WSiP

Biologia „ Biologia 7” E. JastrzębskaE. Pyłka-GutowskaE. KłosW. KoftaA. Michalik

WSiP

Chemia „Ciekawa chemia” H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

Fizyka „ Świat fizyki” B. SagnowskaM. RozenbajgierR. RozenbajgierD. Szot-GawlikM. Godlewska

WSiP

Matematyka „ Matematyka wokół nas” E. Kokiernak-Jurkiewicz,
M. WójcickaA. DrążekE. Duvnjak

WSiP

Informatyka „ Informatyka 7” W. KranasW. JochemczykI. Krajewska-KranasM. Wyczółkowski

WSiP

Religia „ Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

JEDNOŚĆ

KLASA VIII

Język polski „Myśli i słowa” E. Nowak, J. Gaweł

WSiP

Język angielski „ All Clear 8” P. Howarth, P. Reilly, D. Morris

MACMILLAN

Język rosyjski „ Echo 8” B. Gawęcka-Ajchel

WSiP

Historia „ Historia 8” Wojciech KalwatPiotr Szlanta

WSiP

Wiedza o społeczeństwie „ Wiedza o społeczeństwie” P. KrzesickiP. KurM. Poręba

WSiP

Geografia „ Geografia 8” A. LechowiczM. LechowiczP. StankiewiczA. Głowacz

WSiP

Biologia „ Biologia 8” E. JastrzębskaE. KłosW. KoftaE. Pyłka-Gutowska

WSiP

Chemia „Ciekawa chemia” H. Gulińska, J. Smolińska

WSiP

Fizyka „Świat fizyki” B. SagnowskaM. Rozenbajgier,
R. RozenbajgierD. Szot-Gawlik,
M. Godlewska

WSiP

Matematyka „ Matematyka wokół nas” A. DrążekE. DuvnjakE. Kokiernak-Jurkiewicz

WSiP

Informatyka „Informatyka 8” W. JochemczykI. Krajewska-KranasW. KranasM. Wyczółkowski

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa „ Edukacja dla bezpieczeństwa 8” Bogusława BreitkopfDariusz Czyżow

WSiP

Religia „ Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

JEDNOŚĆ

Pasek narzędzi ułatwień dostępu