Pozyskanie informacji na temat procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w Oddziałach Przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 w  Oddziałach Przedszkolnych naszej placówki zostaną przeprowadzone badania mające na celu pozyskanie informacji na temat procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Badania te mają na celu podniesienie jakości pracy naszej placówki. Prosimy zatem o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety, która zostanie Państwu udostępniona. Zwrot ankiet do dnia 03.01.2020 do wychowawców Oddziałów Przedszkolnych.

Wyniki badań zostaną opracowane i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Serdecznie dziękuję za współpracę.

mgr Agata Koziej

Koordynator zespołu ds. ewaluacji

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.