Pozyskanie informacji na temat procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w Oddziałach Przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 w  Oddziałach Przedszkolnych naszej placówki zostaną przeprowadzone badania mające na celu pozyskanie informacji na temat procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Badania te mają na celu podniesienie jakości pracy naszej placówki. Prosimy zatem o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety, która zostanie Państwu udostępniona. Zwrot ankiet do dnia 03.01.2020 do wychowawców Oddziałów Przedszkolnych.

Wyniki badań zostaną opracowane i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Serdecznie dziękuję za współpracę.

mgr Agata Koziej

Koordynator zespołu ds. ewaluacji

Pasek narzędzi ułatwień dostępu