Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

W związku z realizacją kształcenia na odległość podyktowane Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazuję Państwu kolejne informacje:

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane od 25.03.2020 r. do 08.04.2020 r. ( od tego momentu nauczyciele realizują podstawę programową z poszczególnych przedmiotów).
 2. Realizacja nauczania odbywać się będzie poprzez zdalny kontakt z Uczniami za pomocą pakietu 365 dostępnym po zalogowaniu na stronę internetową szkoły.
 3. W aplikacji TEAMS (dostępnej w pakiecie 365) nauczyciele będą udostępniać uczniom poszczególnych klas materiały, pomoce dydaktyczne oraz zadania
  z poszczególnych przedmiotów.
 4. Zadania i materiały do zdalnych lekcji nauczyciele będą wysyłać zgodnie z dziennym harmonogramem dla każdej klasy w przedziale czasowym od 800-1400 (w konkretnym dniu realizowane będą tylko te zajęcia, które są dla danej klasy przypisane).
 5. Konsultacje z nauczycielami.

Każdy nauczyciel w godzinach przewidzianych do realizacji w tygodniowym planie zajęć pozostaje gotowy do pracy przy komputerze przy użyciu aplikacji TEAMS.
W tym czasie udziela uczniowi/jego rodzicowi wyjaśnień dotyczących realizacji lekcji (poprzez wideokonferencję bądź czat dostępny w aplikacji).

 1. Harmonogram zajęć dzieci nie należy traktować jako konieczności pracy dziecka nad danym przedmiotem w tej godzinie (wyjątek stanowi informacja od nauczyciela, który w danym dniu i godzinie chce przeprowadzić z klasą lekcje online). Plan pracy ucznia służy przede wszystkim wprowadzeniu higieny ich pracy. Treści przekazywane do realizacji przez poszczególnych uczniów mogą być realizowane
  w dowolnej porze dnia.
 2. Obowiązkiem Ucznia jest regularne i samodzielne wykonywanie zleconych przez Nauczycieli elementów lekcji czy czynności oraz przesyłanie (bądź uczestniczenie
  w zajęciach online) wykonywanych prac na pocztę Nauczyciela lub w inny sposób przez niego wskazany (aplikacja TEAMS), w terminie do dnia kolejnego zlecenia pracy (wyjątek stanowi inny termin ustalony przez Nauczyciela).
 3. Uczeń, który w danym dniu nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji zajęć (choroba lub inne istotne powody) musi być usprawiedliwiony przez Rodzica. Prosimy
  o przekazywanie takich wiadomości Wychowawcy. W przypadku braku usprawiedliwienia ze strony Rodzica oraz braku aktywności ucznia w danym dniu spowoduje to konieczność podjęcia przez Nauczycieli i Wychowawców działań wyjaśniających powody nie uczestniczenia Ucznia w zajęciach.
 4. Wyłącznie Rodzice (nie Uczniowie) mogą przekazywać informacje Wychowawcom dotyczące problemów związanych ze zdalnym nauczaniem (problemy sprzętowe, problemy z dostępem do Internetu itp..). W takiej sytuacji możliwe jest przekazywanie materiałów do pracy w postaci wydruków do odbioru w szkole.
 5. Praca Uczniów w tym czasie jest monitorowana oraz podlega ocenianiu za pomocą dostępnych nam narzędzi przygotowanych i zastosowanych przez Nauczycieli (dziennik elektroniczny, aplikacja TEAMS) w postaci prac pisemnych, testów, aktywności itp..
 6. W sytuacjach problemowych proszę utrzymywać kontakt z wychowawcami, którzy koordynują pracę na poziomie klasy.

 

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie przed nami trudne wyzwanie. Sytuacja,
w której się znaleźliśmy stawia przed nami nie lada wyzwanie, problemy oraz trudności. Dlatego proszę wszystkich o współpracę, wsparcie oraz wzajemne zrozumienie. Podejmowane przez nas działania nie przyniosą efektów bez zaangażowania i codziennej dyscypliny Uczniów oraz wsparcia Państwa jako Rodziców.

Apelujemy, aby Uczniowie poświęcali odpowiednią ilość czasu na pracę. To nie są ferie, ale nauka tylko w innych warunkach.

Jeżeli pojawiają się problemy, kontaktujcie się z Nauczycielami (dyrektorem szkoły) Oni czekają na wasze pytania, które możecie kierować za pomocą poczty e-mail, aplikacji TEAMS lub w inny sposób, jaki Nauczyciel Wam określi. Kochani Rodzice, wykażcie się pełną odpowiedzialnością oraz odnajdźcie się w tej rzeczywistości.

Szanowni Rodzice, jednocześnie bardzo proszę o motywowanie swoich dzieci do poważnego potraktowania ich obowiązków. Szczerze liczę na współpracę oraz wsparcie Nauczycieli w ich działaniach. Dla nas wszystkich jest to czas trudny, jednak musimy sprostać nowym wyzwaniom. Mam jednocześnie nadzieję, że ten trudny czas szybko minie i znowu spotkamy się w murach Naszej szkoły – zdrowi i bogatsi w nowe doświadczenia. Czego serdecznie Państwu, Uczniom oraz moim Pracownikom szkoły życzę. Pozostaję oczywiście do Państwa dyspozycji oraz jestem otwarty na Wasze sugestie oraz wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły w tym czasie.

Z poważaniem Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Krzysztof Czupryński .

Pasek narzędzi ułatwień dostępu