Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

W związku z realizacją kształcenia na odległość podyktowane Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazuję Państwu kolejne informacje:

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane od 25.03.2020 r. do 08.04.2020 r. ( od tego momentu nauczyciele realizują podstawę programową z poszczególnych przedmiotów).
 2. Realizacja nauczania odbywać się będzie poprzez zdalny kontakt z Uczniami za pomocą pakietu 365 dostępnym po zalogowaniu na stronę internetową szkoły.
 3. W aplikacji TEAMS (dostępnej w pakiecie 365) nauczyciele będą udostępniać uczniom poszczególnych klas materiały, pomoce dydaktyczne oraz zadania
  z poszczególnych przedmiotów.
 4. Zadania i materiały do zdalnych lekcji nauczyciele będą wysyłać zgodnie z dziennym harmonogramem dla każdej klasy w przedziale czasowym od 800-1400 (w konkretnym dniu realizowane będą tylko te zajęcia, które są dla danej klasy przypisane).
 5. Konsultacje z nauczycielami.

Każdy nauczyciel w godzinach przewidzianych do realizacji w tygodniowym planie zajęć pozostaje gotowy do pracy przy komputerze przy użyciu aplikacji TEAMS.
W tym czasie udziela uczniowi/jego rodzicowi wyjaśnień dotyczących realizacji lekcji (poprzez wideokonferencję bądź czat dostępny w aplikacji).

 1. Harmonogram zajęć dzieci nie należy traktować jako konieczności pracy dziecka nad danym przedmiotem w tej godzinie (wyjątek stanowi informacja od nauczyciela, który w danym dniu i godzinie chce przeprowadzić z klasą lekcje online). Plan pracy ucznia służy przede wszystkim wprowadzeniu higieny ich pracy. Treści przekazywane do realizacji przez poszczególnych uczniów mogą być realizowane
  w dowolnej porze dnia.
 2. Obowiązkiem Ucznia jest regularne i samodzielne wykonywanie zleconych przez Nauczycieli elementów lekcji czy czynności oraz przesyłanie (bądź uczestniczenie
  w zajęciach online) wykonywanych prac na pocztę Nauczyciela lub w inny sposób przez niego wskazany (aplikacja TEAMS), w terminie do dnia kolejnego zlecenia pracy (wyjątek stanowi inny termin ustalony przez Nauczyciela).
 3. Uczeń, który w danym dniu nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji zajęć (choroba lub inne istotne powody) musi być usprawiedliwiony przez Rodzica. Prosimy
  o przekazywanie takich wiadomości Wychowawcy. W przypadku braku usprawiedliwienia ze strony Rodzica oraz braku aktywności ucznia w danym dniu spowoduje to konieczność podjęcia przez Nauczycieli i Wychowawców działań wyjaśniających powody nie uczestniczenia Ucznia w zajęciach.
 4. Wyłącznie Rodzice (nie Uczniowie) mogą przekazywać informacje Wychowawcom dotyczące problemów związanych ze zdalnym nauczaniem (problemy sprzętowe, problemy z dostępem do Internetu itp..). W takiej sytuacji możliwe jest przekazywanie materiałów do pracy w postaci wydruków do odbioru w szkole.
 5. Praca Uczniów w tym czasie jest monitorowana oraz podlega ocenianiu za pomocą dostępnych nam narzędzi przygotowanych i zastosowanych przez Nauczycieli (dziennik elektroniczny, aplikacja TEAMS) w postaci prac pisemnych, testów, aktywności itp..
 6. W sytuacjach problemowych proszę utrzymywać kontakt z wychowawcami, którzy koordynują pracę na poziomie klasy.

 

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie przed nami trudne wyzwanie. Sytuacja,
w której się znaleźliśmy stawia przed nami nie lada wyzwanie, problemy oraz trudności. Dlatego proszę wszystkich o współpracę, wsparcie oraz wzajemne zrozumienie. Podejmowane przez nas działania nie przyniosą efektów bez zaangażowania i codziennej dyscypliny Uczniów oraz wsparcia Państwa jako Rodziców.

Apelujemy, aby Uczniowie poświęcali odpowiednią ilość czasu na pracę. To nie są ferie, ale nauka tylko w innych warunkach.

Jeżeli pojawiają się problemy, kontaktujcie się z Nauczycielami (dyrektorem szkoły) Oni czekają na wasze pytania, które możecie kierować za pomocą poczty e-mail, aplikacji TEAMS lub w inny sposób, jaki Nauczyciel Wam określi. Kochani Rodzice, wykażcie się pełną odpowiedzialnością oraz odnajdźcie się w tej rzeczywistości.

Szanowni Rodzice, jednocześnie bardzo proszę o motywowanie swoich dzieci do poważnego potraktowania ich obowiązków. Szczerze liczę na współpracę oraz wsparcie Nauczycieli w ich działaniach. Dla nas wszystkich jest to czas trudny, jednak musimy sprostać nowym wyzwaniom. Mam jednocześnie nadzieję, że ten trudny czas szybko minie i znowu spotkamy się w murach Naszej szkoły – zdrowi i bogatsi w nowe doświadczenia. Czego serdecznie Państwu, Uczniom oraz moim Pracownikom szkoły życzę. Pozostaję oczywiście do Państwa dyspozycji oraz jestem otwarty na Wasze sugestie oraz wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły w tym czasie.

Z poważaniem Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Krzysztof Czupryński .

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.