Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19    http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642 informuję, że przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
W związku z powyższym zajęcia będą nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 15.04.2020 r. do 26.04.2020 r.. 

Prosimy o stałe monitorowanie swoich szkolnych kont pocztowych oraz strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Pasek narzędzi ułatwień dostępu