Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Przypomnijmy, że :

  • w czasie ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość za pomocą pakietu 365 dostępnym po zalogowaniu na stronę internetową szkoły;
  • w aplikacji TEAMS (dostępnej w pakiecie 365) nauczyciele udostępniają uczniom poszczególnych klas materiały, pomoce dydaktyczne, zadania z poszczególnych przedmiotów oraz prowadzą konsultacje czy zajęcia online;
  • obowiązkiem Ucznia jest regularne i samodzielne wykonywanie zleconych przez Nauczycieli elementów lekcji czy czynności oraz przesyłanie (bądź uczestniczenie w zajęciach online) wykonywanych prac na pocztę Nauczyciela lub w inny sposób przez niego wskazany (aplikacja TEAMS), w terminie do dnia kolejnego zlecenia pracy (wyjątek stanowi inny termin ustalony przez Nauczyciela);
  • każdy uczeń zobowiązany jest potwierdzić danego dnia do  1500 otrzymany pakiet materiałów/wiadomości od danego nauczyciela;
  • praca Uczniów w tym czasie jest monitorowana oraz podlega ocenianiu za pomocą dostępnych nam narzędzi przygotowanych i zastosowanych przez Nauczycieli (dziennik elektroniczny, aplikacja TEAMS) w postaci prac pisemnych, testów, aktywności itp.;
  • w sytuacjach problemowych proszę utrzymywać kontakt z wychowawcami, którzy koordynują pracę na poziomie klasy.

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu w roku 2020:

 

Prosimy o stałe monitorowanie swoich szkolnych kont pocztowych oraz strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.