Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Przypomnijmy, że :

  • w czasie ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość za pomocą pakietu 365 dostępnym po zalogowaniu na stronę internetową szkoły;
  • w aplikacji TEAMS (dostępnej w pakiecie 365) nauczyciele udostępniają uczniom poszczególnych klas materiały, pomoce dydaktyczne, zadania z poszczególnych przedmiotów oraz prowadzą konsultacje czy zajęcia online;
  • obowiązkiem Ucznia jest regularne i samodzielne wykonywanie zleconych przez Nauczycieli elementów lekcji czy czynności oraz przesyłanie (bądź uczestniczenie w zajęciach online) wykonywanych prac na pocztę Nauczyciela lub w inny sposób przez niego wskazany (aplikacja TEAMS), w terminie do dnia kolejnego zlecenia pracy (wyjątek stanowi inny termin ustalony przez Nauczyciela);
  • każdy uczeń zobowiązany jest potwierdzić danego dnia do  1500 otrzymany pakiet materiałów/wiadomości od danego nauczyciela;
  • praca Uczniów w tym czasie jest monitorowana oraz podlega ocenianiu za pomocą dostępnych nam narzędzi przygotowanych i zastosowanych przez Nauczycieli (dziennik elektroniczny, aplikacja TEAMS) w postaci prac pisemnych, testów, aktywności itp.;
  • w sytuacjach problemowych proszę utrzymywać kontakt z wychowawcami, którzy koordynują pracę na poziomie klasy.

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu w roku 2020:

 

Prosimy o stałe monitorowanie swoich szkolnych kont pocztowych oraz strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Pasek narzędzi ułatwień dostępu