Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach informuje : 

  • do 7 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Szkoła nadal prowadzi kształcenie na odległość. 
  • od 18 maja br. uczniowie mogą brać udział w zajęciach specjalistycznych na terenie placówki za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ( zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły). 
  • od 25 maja br. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie placówki za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 
  • od 25 maja br. uczniowie kl. VIII będą mieli możliwość udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (zgodnie
    z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły dostępnym po zalogowaniu się na stronę internetową szkoły). 
  • od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły dostępny po zalogowaniu się na stronę internetową szkoły). 
  • wszystkie zajęcia na terenie szkoły będą prowadzone pod ścisłym reżimem sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN.  
  • celem zapewnienia bezpieczeństwa szkoła wprowadziła procedury obowiązujące w okresie pandemii COVID-19, które określają zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły. Prosimy o  zapoznanie się z w/w procedurami.
  • oświadczenie oraz deklaracja dostępne są po zalogowaniu na stronę internetową szkoły w zakładce COVID-19. 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.