Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach informuje : 

  • do 7 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Szkoła nadal prowadzi kształcenie na odległość. 
  • od 18 maja br. uczniowie mogą brać udział w zajęciach specjalistycznych na terenie placówki za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ( zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły). 
  • od 25 maja br. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie placówki za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 
  • od 25 maja br. uczniowie kl. VIII będą mieli możliwość udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (zgodnie
    z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły dostępnym po zalogowaniu się na stronę internetową szkoły). 
  • od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość udziału w konsultacjach organizowanych na terenie szkoły (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły dostępny po zalogowaniu się na stronę internetową szkoły). 
  • wszystkie zajęcia na terenie szkoły będą prowadzone pod ścisłym reżimem sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN.  
  • celem zapewnienia bezpieczeństwa szkoła wprowadziła procedury obowiązujące w okresie pandemii COVID-19, które określają zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły. Prosimy o  zapoznanie się z w/w procedurami.
  • oświadczenie oraz deklaracja dostępne są po zalogowaniu na stronę internetową szkoły w zakładce COVID-19. 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu