Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku ze względu na obostrzenia spowodowane epidemią uroczystość była skromna. W kameralnej atmosferze, uczniowie klasy siódmej i ósmej zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny. Następnie Pan Dyrektor Krzysztof Czupryński podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za ich trud pracy, zaangażowanie, energię i otwartą na potrzeby uczniów postawę oraz stworzenie sprzyjającej nauce i wychowaniu miłej atmosfery. Zwieńczeniem słów Dyrektora było wręczenie nauczycielom pamiątkowych dyplomów oraz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tym miłym akcentem, z ukrytym pod maseczkami uśmiechem na ustach zakończyliśmy skromną uroczystość.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły dziękujemy za całoroczny trud i życzymy zdrowia, cierpliwości, satysfakcji oraz pracy w murach szkoły.

 

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu