Ewaluacja – Oddziały Przedszkolne

Na przełomie listopada i grudnia w Oddziałach Przedszkolnych naszej placówki zostaną przeprowadzone badania mające na celu pozyskanie informacji na temat 
czy zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

 Badania te mają na celu podniesienie jakości pracy naszej placówki. Prosimy zatem o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety, która zostanie Państwu udostępniona. Zwrot ankiet do dnia 11.12.2020 do wychowawców Oddziałów Przedszkolnych. 

Wyniki badań zostaną opracowane i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

Serdecznie dziękuję za współpracę. 

mgr Angelika Dąbrowska 

Koordynator zespołu ds. ewaluacji. 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu