12.02.2021 r. Zawieszenie zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych

Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Szpikołosach informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. zawiesza zajęcia stacjonarne w oddziałach przedszkolnych i klasach I – III ze względu na złe warunki atmosferyczne, uniemożliwiające dotarcie uczniów i nauczycieli do szkoły.

Informuje również, że w klasach I – III oraz oddziałach przedszkolnych zajęcia będą odbywały się za pomocą technik kształcenia na odległość.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu