Ogłoszenie

Szanowani Państwo, 

zgodnie z aktualizacją Rozporządzenia MEiN poniżej przedstawiamy ogólne zasady powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. 

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.  

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość w klasie IV-VIII) 

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) – harmonogram zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły do 7 maja 2021 r.. 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.. 

UWAGA:  

04.05.2021 r. – jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły może zmienić się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.