Ogłoszenie

Szanowani Państwo, 

zgodnie z aktualizacją Rozporządzenia MEiN poniżej przedstawiamy ogólne zasady powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. 

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.  

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość w klasie IV-VIII) 

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) – harmonogram zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły do 7 maja 2021 r.. 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.. 

UWAGA:  

04.05.2021 r. – jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły może zmienić się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu