Tydzień ULGI

Szanowni Uczniowie,

nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej “Tydzień ulgi” zainicjowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem akcji jest optymalizacja procesu readaptacji uczniów do nauki w formule stacjonarnej, a także obniżenie poziomu stresu i lęku wynikającego z długotrwałego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią Covid-19.

W ramach kampanii, przez pierwszy tydzień powrotu uczniów do szkoły, nauczyciele zobowiązują się do powstrzymywania się od klasówek, pytania na lekcji oraz zadawania uczniom prac domowych.

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu