„ SŁOWNIK OBRAZKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

W dniu 17. 06. 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „ SŁOWNIK OBRAZKOWY  Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO”

Cele konkursu:

  • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
  • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 
  • Poszerzenie słownictwa z języka angielskiego.
  • Rozwijanie uzdolnień uczniów.

Konkurs adresowany był do uczniów klas II i III. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie przygotować słownik obrazkowy zawierający słówka z tematyki przerabianej na zajęciach języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Martyna Zając

II miejsce – Kacper Gulanowski

III miejsce – Krzysztof Kościuk

Wyróżnienie – Nikola Filipczuk

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Opracowała: A. Danilczuk

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu