Wycieczka do Lublina

W dniu 25 marca 2022 roku uczniowie klas od drugiej do ósmej naszej szkoły wyjechali na wycieczkę do Lublina. Był to słoneczny dzień. Jechaliśmy autobusem około dwie godziny, jednak  nikt się nie nudził. Podróż upłynęła nam szybko, już o 10:05 byliśmy w stolicy województwa, Lublinie.

W programie wycieczki było zwiedzanie Zamku lubelskiego, zabawy logicznego myślenia w Escape room, pyszny dwudaniowy obiad w restauracji ,,Lanczomania” na Politechnice Lubelskiej. Następnie zabawy zręcznościowe i zwinnościowe w Paint Ball laserowym.
Ostatnim punktem zwiedzania była wizyta w lubelskiej Filharmoni im. Henryka Wieniawskiego.
Celem naszej wycieczki było obejrzenie i poznanie historii poszczególnych zabytków i budowli. Wzbogacenie wiedzy na temat historii Zamku Lubelskiego. Przybliżenie elementów charakteryzujących styl romański i styl gotycki. Rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie spostrzegawczości, kreatywnego myślenia, wszechstronnego działania oraz współpracy z innymi. Możliwość bezpośredniego kontaktu z dziełami największych twórców muzyki klasycznej. Kształtowanie właściwych postaw zachowania w miejscu publicznym. Integracja uczniów poszczególnych klas. Sposoby spędzania czasu wolnego.

Wycieczkę uważamy za bardzo udaną, ponieważ zobaczyliśmy bardzo ciekawy, nowatorki spektakl w formie symfonicznej , mieliśmy okazję zintegrować się z rówieśnikami z innych klas i zwiedziliśmy piękne miejsca w których wzbogaciliśmy naszą wiedzę historyczną, kulturową i społeczną. Wszyscy uczestnicy wycieczki spisali się na medal.

Wycieczkę wyjazdową  zorganizowały p. Gertruda Kasprzak i p. Aneta Danilczuk. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Jolanta Słupska, p. Łukasz Czupryński, p. Angelika Nowak, p. Magdalena Okońska, p. Klaudia Marcola i p. Anna Burda.

Opracowała: G. Kasprzak

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu