Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

w naszej szkole odbywały się pod hasłem zaproponowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego w Gdańsku, które brzmi „Przełamujemy bariery”. Na korytarzu szkolnym przedstawiono gazetkę ścienną pod tytułem „Słani Polscy Dyslektycy”. Ma ona na celu uświadomić uczniom , że trudności w pisaniu i czytaniu nie są obce nawet sławnym osobom. Wytrwałą pracą i motywacją, zainteresowaniem można osiągnąć w życiu   sukces osobisty, szkolny i zawodowy. Gazetkę przygotowała logopeda Ewa Wasiak. Ponadto z uczniami klasy I wychowawca Gertruda Kasprzak oraz  logopeda Ewa Wasiak przeprowadziły zajęcia kształtujące umiejętności fonetyczne. Uczniowie odkrywali słowa krótkie w długich, rozwiązywali. Takie zajęcia to świetna nauka przez zabawę.

Opracowała: E. Wasiak.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu