„Biedronkowe różności… cz. I”

Oddziały przedszkolne naszej szkoły to miejsce nie tylko zabawy i nauki. Rok szkolny w pełni, zatem pora pokazać Państwu szeroką gamę różnorodnych działań dzieci.

W czasie kiedy Biedronki  są z nami mają możliwość rozwijać sprawność dłoni i palców poprzez wykonywanie różnorodnych tematycznie prac plastycznych z tzw. „typowych” materiałów,  jak plastelina, blok techniczny, itp., ale również z materiałów naturalnych jak np.: ziemniaki.

By rozbudzić w dzieciach ciekawość poznawczą, oraz wytworzyć postawę badawczą dzieci przeprowadzały szereg eksperymentów, sprawdzały które materiały zatoną w wodzie, a które będą się na niej unosić. Nieobce im również były bezpośrednie obserwacje przyrodnicze zasadzonych samodzielnie fasolek. Przy okazji tego działania uczyły się także współpracy.

W trakcie ubiegłego półrocza „starszaki” uczyły się czym jest empatia wobec słabszych i życzliwość. Robiły tak min., poprzez zbieranie karmy i zabawek dla zwierząt ze schroniska, oraz wykonanie plakatu prezentującego jak one same rozumieją pojęcie życzliwości.

Choć tak naprawdę jeszcze nie uczniowie, dzieci już rozpoczęły swoją przygodę ze światem książek. Z dumą prezentowały książki ukazujące ich  zainteresowania podczas rozmowy z wychowawcą. Jednak było to tylko wprowadzenie i zapowiedź wizyty szkolnej bibliotekarki- p. Jolanty Słupskiej. W czasie spotkania Biedronki wykazały się wiedzą na temat osób współpracujących ze sobą w celu powstania książki- drwal, drukarz, grafik, fotograf , ilustrator, księgarz. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta doskonale wiedzieli jak dbać o książeczki. Następnie starszaki oglądały książki z kanonu literatury dziecięcej dostępne w szkolnej bibliotece, wybrane pozycje zostały im wypożyczone do lektury z rodziną w domu.

To tylko niektóre z szeregu działań starszych przedszkolaków. Wkrótce dalszy ciąg „różności”.

Opracowała: A. Koziej.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu