„Góra Grosza”

W naszej szkole zakończyła się akcja charytatywna „Góra Grosza”, której celem było zbieranie monet na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski. Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w XXIII edycji „Góra Grosza.”
Wszystkie monety zostały zliczone i przekazane do placówki Poczty Polskiej
w Hrubieszowie, a stamtąd zostaną przekazane do Towarzystwa Nasz Dom.
Wrzucając monetę na Górę Grosza przekazaliście środki niezbędne dla najbardziej potrzebujących dzieci, które dzięki zbiórce będą mogły znaleźć bezpieczne miejsce, uzyskać pomoc w codziennej nauce, pomoc rzeczową, rehabilitację, usamodzielnienie się, wsparcie psychologiczne oraz rozwijać swoje pasje i talenty. Dzięki zaangażowaniu dzieci z Oddziałów Przedszkolnych, uczniów klas 1-8, rodziców i nauczycieli nasza szkoła zebrała kwotę 704 zł 43 gr. Zebraliśmy około 50 kg groszy!!!  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane serce i wsparcie akcji.

Oddział Przedszkolny „A” Krasnoludki – 40 zł 24 gr

Oddział Przedszkolny „B” Biedronki – 146 zł 74 gr

Klasa I – 5 zł 46 gr

Klasa II – 40 zł 32 gr

Klasa III – 113 zł 94 gr

Klasa IV – 24 zł 65 gr

Klasa V – 31 zł 38 gr

Klasa VI – 103 zł 87 gr

Klasa VII – 28 zł 52 gr

Klasa VIII – 169 zł 31 gr

Opracowała: K. Kasprowicz

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu