Twórcze lekcje języka polskiego

Kształtowanie postawy twórczej uczniów jest jednym z kluczowych zadań na lekcjach języka polskiego. Realizując ten postulat, stosowaliśmy różnorodne metody, techniki i środki dydaktyczne umożliwiające rozwijanie zdolności i predyspozycji twórczych naszych uczniów. Połączenie wiedzy, wyobraźni i twórczego myślenia pozwoliło każdemu na rozwinięcie pomysłowości oraz nabycie potrzebnych wiadomości i umiejętności w atrakcyjniejszy sposób. Poniżej prezentujemy efekty niektórych projektów, w których braliśmy udział w kwietniu.

 

Uczniowie klasy 4 po przeprowadzeniu cyklu lekcji o Indianach wcielili się w omówione postacie oraz wytwarzali rękodzieło jak prawdziwi Indianie.

 

Uczniowie klasy 5 wcieli się w głównych bohaterów lektury pt. „W pustyni i w puszczy”. Rysowali trasę wędrówki, którą przemierzyli Staś i Nel.

 

Uczniowie klasy 6 przebrali się za piratów. Ich zadaniem było wykonanie mapy skarbów.

 

Uczniowie klasy 8 wcieli się w tytułową postać lektury pt. „Mały Książę”. Ich zadaniem było napisanie listu do ukochanej Róży.

 

W trakcie całego roku szkolnego niejednokrotnie stwarzaliśmy naszym uczniom możliwość niestereotypowego przyswajania wiedzy, rozwiązywania problemów, rozwijania aktywności i ciekawości poznawczej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W ten sposób nie tylko realizowaliśmy podstawę programową, ale także kształciliśmy kompetencje kluczowe.

Opracowała: M. Okońska.

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu