“Czyste powietrze wokół nas”

Na przełomie kwietnia i maja w Oddziałach  Przedszkolnych naszej szkoły realizowano program przedszkolnej edukacji tytoniowej “Czyste powietrze wokół nas”.

Głównym jego założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

W trakcie działań związanych z projektem dzieci poznały główną postać programu – sympatycznego „Dinka”. Wraz z nim „Biedronki” i „Krasnoludki” poznały  różne rodzaje i źródła dymu, w tym także dym papierosowy. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Dziekanowie i wizycie pielęgniarki- środowiskowej dzieci poznały szkodliwe skutki palenia czynnego i biernego. Udział w projekcie pozwolił też na poznanie właściwego zachowania w zadymionym pomieszczeniu. Podczas wizyty gościa dzieci poznały również właściwości powietrza.

“Biedronki” wspólnie z dinozaurem śpiewały piosenkę „Zielony Dinek”, poznawały zapachy kwiatów, kolorowały, wykonały plakat “Źródła dymu”, „Nie dla smogu!”. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wykonały sylwety kwiatów oraz odznaki z prośbą „Nie pal przy mnie”.

Wszystkie zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem, zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców.

Opracowała: A. Koziej.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu