Akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty”

Od 7 do 8 grudnia w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty” oraz na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do akcji organizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych pod hasłem Szkoło Pomóż i Ty. Tegoroczna akcja, stawiała za cel pomoc Fabianowi Czechowskiemu, u którego zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy oraz padaczkę. Środki zgromadzone w ramach akcji zostały przeznaczone na jego specjalistyczną rehabilitację oraz leczenie, których wartość wynosi około 15 000 zł.  W ramach sprzedaży cegiełek w formie kart – „ściąg” zawierających przydatne materiały edukacyjne z różnych przedmiotów udało nam się uzbierać 90 zł. Dodatkowo sprzedawaliśmy także drewniane, edukacyjne gry „Kółko i krzyżyk”, z których dochód ze sprzedaży został przeznaczony na funkcjonowanie Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Ze sprzedaży gier uzyskaliśmy 400 zł. Pieniądze z obu zbiórek zostały przekazane na konto fundacji oraz hospicjum.

Opracowała: K. Kasprowicz

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu