Obiady

Od dnia 02.01.2024 r. nieobecność dziecka na obiadach można zgłaszać najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność, do godziny 15:00. 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu