Światowy Dzień Matematyki

14 marca  po raz pierwszy obchodziliśmy Światowy Dzień Matematyki ,,Liczby Pi”.

Z tej okazji w  naszej szkole odbył się konkurs matematyczny ,,Mój Matematyczny Lapbook”.

Konkurs miał na celu popularyzację matematyki wśród uczniów oraz Lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy książki.  Rozwijanie umiejętności plastycznych i zdolności manualnych. Zmotywowanie do samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach. Doskonalenie umiejętności przekazania i zaprezentowania własnej wiedzy. Uczestnicy konkursu wykonywali prace na podany temat:

Kategoria klas I- III

Klasa I- ,,Cyfry”

Klasa II-,,Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100”

Klasa III-,, Mnożenie liczb w zakresie 100”

Kategoria klas IV-VIII

Klasa IV-,, Miary czasu”

Klasa V-,,Ułamki zwykłe”

Klasa VI-,, Liczby wymierne”

Klasa VII-,, Wielcy matematycy” lub ,, Liczba Pi” (prezentacja)

Klasa VIII- ,, Bryły”

Na konkurs wpłynęło 36 prac.

Komisja konkursowa w składzie: pani Małgorzata Trochimowicz i pani Anna Baj ogłosiła wyniki:

W kategorii klas I- III

I miejsce- Oliwia Kirsznik- kl I

II miejsce- Nikola Olejczuk – kl II

III miejsce- Anna Kościuk- kl II

Wyróżnienie: Kacper Barczuk, Anna Barczuk. Podziękowanie: Maja Kamińska

W kategorii klas IV- VIII

I miejsce: Martyna Zając, Klaudia Filipczuk, Nikola Filipczuk

II miejsce: Emilia Olejczuk, Karol Skowyra, Julia Gmitriuk,

III miejsce: Damian Patyjewicz

Wyróżnienia: Nikola Tyburek, Krzysztof Kościuk,  Mateusz Łuczyniec, Dominik Czubiński, Patrycja Pawluk, Kacper Gulanowski, Jakub Bojko, Klaudia Tyburek, Wiktoria Borusiewicz, Wojciech Wsolak, Emilia Borusiewicz, Patrycja Gmitruk, Anna Malczewska, Karolina Pawluk, Kamila Kasprzak.

 

Opracowała: A. Rapa

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu