Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

W maju br. zostanie przeprowadzone badanie, celem którego będzie uzyskanie informacji o tym, czy procesy edukacyjne w naszej szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Badania przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły.
W związku z tym bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która zostanie państwu udostępniona. Ankieta jest anonimowa. Ankiety prosimy odsyłać do wychowawców poszczególnych klas, w terminie do 04.05.2021 r.
Wyniki badań zostaną opracowane przez zespół ds. ewaluacji i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dziękujemy za współpracę.

Zespół ds. ewaluacji:

Anna Burda

Monika Marel

Dariusz Tuz

Pasek narzędzi ułatwień dostępu