Ogłoszenie

Szanowni Państwo!

W maju br. zostanie przeprowadzone badanie, celem którego będzie uzyskanie informacji o tym, czy procesy edukacyjne w naszej szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Badania przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły.
W związku z tym bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która zostanie państwu udostępniona. Ankieta jest anonimowa. Ankiety prosimy odsyłać do wychowawców poszczególnych klas, w terminie do 04.05.2021 r.
Wyniki badań zostaną opracowane przez zespół ds. ewaluacji i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Dziękujemy za współpracę.

Zespół ds. ewaluacji:

Anna Burda

Monika Marel

Dariusz Tuz

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.