Kim będę, gdy dorosnę?

To bardzo ważne pytanie dotyczące przyszłości. Zastanawiali się nad nim wszyscy już dorośli, oraz w tej chwili jeszcze dzieci. W naszej szkole w klasach starszych prowadzone jest doradztwo zawodowe, natomiast na etapie Oddziałów Przedszkolnych możemy mówić o preorientacji zawodowej. To właśnie w jej ramach w ostatnim czasie w grupie „Biedronek” realizowany był blok tematyczny „Kim będę, gdy dorosnę?  

W trakcie zajęć dzieci poprzez rozmowę, zabawę, filmy edukacyjne, oraz tablice demonstracyjne mogły poznawać różne zawody, oraz ich atrybuty. Pod kierunkiem nauczyciela wykonały również plakat prezentujący znane już im zawody. Uczniowie mieli też możliwość wypowiedzi na temat pracy rodziców, jak i innych pracowników szkoły. Dzięki wizytom p. Justyny Szeląg, p. Anny Baj oraz p. Ewy Wasiak, dzieci miały też możliwość poznania zawodów psychologa, pedagoga oraz logopedy. 

„Biedronki odwiedził także nieoczekiwany, ale miły gość- p. Jolanta Słupska przybliżyła najmłodszym zawód bibliotekarza, oraz inne zawody związane z książką takie jak: pisarz/ autor, ilustrator, drukarz, introligator, księgarz. Pani Słupska omówiła także z dziećmi proces powstawania papieru. Dzięki uprzejmości gościa dzieci mogły  odwiedzić szkolną bibliotekę i wypożyczyć swoje pierwsze książeczki.  

 Jako podsumowanie bloku tematycznego o zawodach  został zorganizowany konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”, którego celem było min.: preorientacja zawodowa, utrwalenie wybranych zawodów i ich atrybutów, stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu,  wzmocnienie wiary we własne możliwości, rozwój motoryki małej, wdrażanie do tworzenia estetycznej pracy plastycznej, z wykorzystaniem poznanych technik i materiałów plastycznych, radzenie sobie z oceną innych, sukcesem i porażką. Prace przygotowane przez dzieci ukazywały szereg różnych zawodów: fryzjer, piosenkarka, pilot, policjant, strażak, weterynarz, funkcjonariusz straży granicznej, opiekun zwierząt w ZOO i inne. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Radę Rodziców.  

Komisja Konkursu postanowiła przyznać odpowiednio: 

I miejsce- Jowita Kowalczuk, lat 6- piosenkarka 

II miejsce- Gabriela Borusiewicz, lat 5- fryzjerka 

III miejsce- Oliwia Kirsznik, lat 5- krawcowa 

Wyróżnienia: Anna Kościuk, lat 6- weterynarz 

                          Julia Baraniuk, lat 6- opiekun zwierząt w Zoo 

                          Mikołaj Pędrak, lat 5- funkcjonariusz straży granicznej 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za udział i pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy za piękne prace oraz zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych w naszej szkole. 

Opracowała: A. Koziej. 

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu