„Moja Ekozabawka – konkurs plastyczno-techniczny”

O5. Maja 2022r miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.  Jego celem było: rozwijanie wyobraźni i kreatywności, kształtowanie postawy proekologicznej, stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu, wzmocnienie wiary we własne możliwości, rozwój motoryki małej, radzenie sobie z oceną innych , sukcesem i porażką. Prace wykonane przez przedszkolaki były piękne, kolorowe i bardzo oryginalne.

Konkurs ten był niejako finałem i domknięciem zagadnień związanych z ekologią , realizowanych w kwietniu w oddziałach przedszkolnych. Komisja Konkursu w składzie: p. Agata Koziej, p. Angelika Dąbrowska, p. Żaneta Szuptarska, p. Klaudia Marcola, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, kreatywność oraz formę pracy postanowiła przyznać następująco:

I miejsce- ex aequo

Nikola Olejczuk, lat 6, Luiza Jaszek, lat 3

II miejsce- ex aequo

Oliwia Kirsznik, lat 5, Zuzanna Zimoląg, lat 3

III miejsce- ex aequo

Gabriela Borusiewicz, lat 5, Wiktoria Patyjewicz, lat 4.

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Baraniuk, Jowita Kowalczuk, Fabian Hraciuk, Dominik Zając

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, których zakup w całości został sfinansowany przez Samorząd Uczniowski.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach organizowanych w  naszej szkole.

Opracowała: A. Koziej i A. Dąbrowska

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu