Egzamin na kartę rowerową

 

 

 

 

23 czerwca 2022r. uczniowie klasy IV i V naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Do egzaminu przystąpiło 8 uczniów.

Celem egzaminu było:

 • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
 • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
 • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części.

 1. Część teoretyczna.

Odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad obowiązujących pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

 1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się na boisku szkolnym. Polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • jazda do przodu po prostej i łukach,
 • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
 • upewnianie się o możliwości wykonania skrętu i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwała p. Anna Rapa – nauczyciel matematyki posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego oraz p. Jolanta Słupska – nauczyciel techniki.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom pierwszego w życiu „prawa jazdy” – Gratulujemy!

Opracowała: J. Słupska

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu