Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Jest nam niezmiernie miło poinformować iż nasi uczniowie brali udział w  kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W tym roku wydarzenie to odbyło się we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku ze 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych.

Temat konkursu zawierał się w haśle „ Strażacy chronią lasy- lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką strażacką, ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym działań ratowniczo-gaśniczych Dzięki niemu uczestnicy mogli rozwinąć swoje uzdolnienia plastyczne.

Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych w pięciu grupach wiekowych:

I grupa- przedszkola

II  grupa- szkoły podstawowe (klasy I-IV)

III grupa- szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe

V grupa- osoby dorosłe

W konkursie wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły, i tak w kategorii przedszkola, komisja przyznała:

I miejsce- Oliwia Kirsznik, lat 6

II miejsce- Gabriela Borusiewicz, lat 6

III miejsce- Anna Barczuk, lat 6,

natomiast w kategorii Klas I-IV

I miejsce- Maja Kamińska, kl. II

Dziewczęta otrzymały dyplomy i nagrody, natomiast pozostali uczestnicy konkursu, tj: Izabela Kosakowska, Katarzyna Biszczak, Wiktoria Patyjewicz, Kacper Barczuk, Lena Krukowska i Adam Staręga otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że prace naszych uczniów zostaną nagodzone również w kolejnych etapach konkursu.

Zapraszamy do udziału w innych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Opracowały: A. Koziej, A. Pałys

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu