Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Jest nam niezmiernie miło poinformować iż nasi uczniowie brali udział w  kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W tym roku wydarzenie to odbyło się we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku ze 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych.

Temat konkursu zawierał się w haśle „ Strażacy chronią lasy- lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką strażacką, ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym działań ratowniczo-gaśniczych Dzięki niemu uczestnicy mogli rozwinąć swoje uzdolnienia plastyczne.

Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych w pięciu grupach wiekowych:

I grupa- przedszkola

II  grupa- szkoły podstawowe (klasy I-IV)

III grupa- szkoły podstawowe (klasy IV-VIII)

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe

V grupa- osoby dorosłe

W konkursie wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły, i tak w kategorii przedszkola, komisja przyznała:

I miejsce- Oliwia Kirsznik, lat 6

II miejsce- Gabriela Borusiewicz, lat 6

III miejsce- Anna Barczuk, lat 6,

natomiast w kategorii Klas I-IV

I miejsce- Maja Kamińska, kl. II

Dziewczęta otrzymały dyplomy i nagrody, natomiast pozostali uczestnicy konkursu, tj: Izabela Kosakowska, Katarzyna Biszczak, Wiktoria Patyjewicz, Kacper Barczuk, Lena Krukowska i Adam Staręga otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że prace naszych uczniów zostaną nagodzone również w kolejnych etapach konkursu.

Zapraszamy do udziału w innych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

Opracowały: A. Koziej, A. Pałys

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu

Przepraszamy, ta strona wyłącza prawy przycisk myszy.
Przepraszamy, ta strona wyłącza wybór.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wycinanie.
Przepraszamy, ta strona nie zezwala na kopiowanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na wklejanie.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na inspekcję elementu.
Przepraszamy, ta strona nie pozwala na przeglądanie źródła.