Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”

W naszej szkole w klasach starszych prowadzone jest doradztwo zawodowe, natomiast na etapie Oddziałów Przedszkolnych możemy mówić o preorientacji zawodowej. To właśnie w jej ramach w ostatnim czasie w grupie „Biedronek” realizowany był blok tematyczny „Poznajemy różne zawody.”

W trakcie zajęć dzieci poprzez rozmowę, zabawę, filmy edukacyjne, oraz tablice demonstracyjne mogły poznawać różne zawody, oraz ich atrybuty. Uczniowie mieli też możliwość wypowiedzi na temat pracy rodziców, jak i innych pracowników szkoły, oraz opowiedziały także o swoim hobby i dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Dzięki wizytom p. Justyny Szeląg, p. Anny Baj oraz p. Ewy Wasiak, dzieci miały też możliwość poznania zawodów psychologa, pedagoga oraz logopedy. 

„Biedronki” odwiedził także nieoczekiwany, ale miły gość- p. Jolanta Słupska przybliżyła najmłodszym zawód bibliotekarza, oraz inne zawody związane z książką takie jak: pisarz/ autor, ilustrator, drukarz, introligator, księgarz. Pani Słupska omówiła także z dziećmi proces powstawania papieru. Dzięki uprzejmości gościa dzieci mogły  odwiedzić szkolną bibliotekę i wypożyczyć swoje pierwsze książeczki.  Ponadto dzięki wizycie pani pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Dziekanowie, dzieci mogły poznać szczegóły także tego zawodu.

Jako podsumowanie realizacji tego bloku tematycznego został zorganizowany konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”, którego celem było min.: preorientacja zawodowa, utrwalenie wybranych zawodów i ich atrybutów, stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu,  wzmocnienie wiary we własne możliwości, rozwój motoryki małej, wdrażanie do tworzenia estetycznej pracy plastycznej, z wykorzystaniem poznanych technik i materiałów plastycznych, radzenie sobie z oceną innych, sukcesem i porażką. Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się 10.03.2023r.

Prace przygotowane przez dzieci ukazywały szereg różnych zawodów: kosmetyczka, pielęgniarka piosenkarka,  policjant, strażak, weterynarz, funkcjonariusz straży granicznej i inne. Nagrody w konkursie zostały zakupione ze środków Samorządu Uczniowskiego.

Komisja Konkursu w składzie p. Agata Koziej, p. Angelika Dąbrowska, p. Anna Pałys oraz p. Barbara Czupryńska,  postanowiła przyznać odpowiednio: 

I miejsce- Anna Barczuk, lat 6- piosenkarka 

II miejsce- Katarzyna Biszczak, lat 6, strażak

III miejsce- Alan Jakowczyk, lat 6, strażak

Wyróżnienia: Gabriela Borusiewicz, lat 6, kosmetyczka, Oliwia Kirsznik, lat 6, nauczycielka

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody za udział i pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy za piękne prace oraz zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych w naszej szkole. 

Opracowała: A. Koziej. 

 

 

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu