Musical pt. „Nazywam się… Powrót do przeszłości”

Dnia 21 marca 2023 roku uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII udali się do Hrubieszowskiego Domu Kultury na musical pt. „Nazywam się… Powrót do przeszłości”. Przed musicalem wstąpiliśmy na posiłek do restauracji „Magistrat”. Pełni sił po posiłku udaliśmy się na musical pt. Nazywam się… Powrót do przeszłości”. Było to niezwykle pouczające i pełne humoru widowisko o sławnych Polakach. Uczniowie mieli okazję spotkać Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz Mikołaja Kopernika, Marię Skłodowską – Curie i Fryderyka Chopina, którzy słowem, piosenką i tańcem opowiedzieli o sobie i swoim zaistnieniu w historii, nauce oraz poezji. To było barwne i ekscytujące przedstawienie z wartościami patriotycznymi i z oryginalnymi kostiumami epokowymi. Przedstawienie, które było zgodne z treściami podstawy programowej, służyło wskazaniu uczniom, w jaki sposób można poszerzać swoje horyzonty. Uczniowie dowiedzieli się również, że warto rozwijać swoje talenty, mieć marzenia oraz dążyć do wyznaczonego celu. Było to ciekawe widowisko muzyczne z elementami dobrego humoru, które skłoniło młodych widzów do refleksji nad planowaniem swojej przyszłości. Spektakl teatralny uświadomił uczniom, że jeśli chcą zmienić przyszłość, muszą cofnąć się i wrócić do przeszłości. Podróż w czasie pozwala inaczej spojrzeć na własne życie. Z przedstawienia wypływa przesłanie, że warto mieć marzenia. W życiu należy kierować się sercem i robić to, co się kocha. Celem naszej wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki. Rozbudzenie w uczniach zainteresowań kulturą oraz wyzwolenie pozytywnych uczuć i emocji.   
Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Klaudia Kasprowicz, p. Anna Burda, p. Magdalena Okońska, p. Łukasz Czupryński.

Opracowała: K. Kasprowicz.

 

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu