Żegnaj Pani Zimo!

Szykuj się Marzanno, 

Już nie ma odwrotu, 

Zakwitły pierwiosnki 

Już wiosna u płotu. 

Tradycyjnie, jak co roku 21 marca pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę. Uczniowie klasy IV zaprosili kolegów i koleżanki z pozostałych klas do udziału w tym obrzędzie. Wszyscy udaliśmy się na boisko szkolne, gdzie została spalona Marzanna – symbol zimy. Marzanna została wykonana przez ucznia klasy IV Wojciecha Wsolaka. 

Opracowała: Anna Burda.

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu