,,Piękna i Bestia”

26.10.2023 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do teatru do Hrubieszowskiego Domu Kultury na spektakl muzyczny ,,Piękna i Bestia” i na Pocztę polską. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas I-III, oraz dwie uczennice z klasy IV.

Cel i założenia programowe wyjazdu do teatru:

– podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach,

– umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,

– uwrażliwienie na piękno,

– krzewienie kultury i estetyki żywego słowa,

– poznanie funkcjonowania, funkcji i roli poczty polskiej,

– zapoznanie z pracą listonosza i pracownikami poczty,

– przypomnienie adresowania listów, rodzaje listów, itp.

W czasie wycieczki uczniowie obejrzeli fascynujące przedstawienie. Uczniowie wraz z aktorami przenieśli się do świata wiecznego dzieciństwa.

Po przedstawieniu teatralnym uczniowie poznali najważniejsze informacje o teatrze i przygotowaniu przedstawienia. Dodatkowo wszyscy uczniowie zostali zaangażowani w liczne zabawy ruchowe. Po spektaklu grupa zjadła pyszna pizzę w restauracji ,,Kozacka”.

Na Poczcie polskiej z  zainteresowaniem i ciekawością słuchali i oglądali znajdujące się tam sale, przedmioty: torba listonosza, znaczki, rodzaje kopert, itp. Dowiedzieli się w jaki sposób segreguje się listy, paczki. Poznali zasady wysyłania listów i paczek. Zapoznali się z funkcjonowaniem i rolą powyższej placówki. Spędzony czas uważamy za wykorzystany w pożyteczny sposób. Dziękujemy opiekunom wycieczki: p. Jolancie Słupskiej, p. Annie Pałys i p. Gertrudzie Kasprzak za pomoc w czasie jej trwania.

Opracowała: G. Kasprzak.

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu