Egzamin na kartę rowerową

17 czerwca 2024 r. uczniowie klasy IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Celem egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Egzamin składał się z dwóch części.

  1. Część teoretyczna

Odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad obowiązujących pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

  1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się na boisku szkolnym. Polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b) umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
   – pozycja kierującego na rowerze,
   – upewnienie się o możliwości jazdy,
   – upewnianie się o możliwości wykonania skrętu i sygnalizowanie zmian kierunku  jazdy,
   – hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
c) obsługa techniczna roweru.

 

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali nauczyciele:

Część teoretyczna: egzaminator – J. Słupska

Część praktyczna: egzaminatorzy –  A. Rapa i J. Słupska

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 9  uczniów.

 Wszystkim szczęśliwym posiadaczom  karty rowerowej Gratulujemy!

Opracowała: Jolanta Słupska

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu